جوش مجلسی

درمان جوش و علت های جوش

/treatment-of-acne-and-its-causes

معمولاً همه افراد مخصوصاً در سنین جوانی و نوجوانی و هنگام بلوغ با مشکل جوش صورت و حتی بدن درگیر هستند که البته این جوش زدن فقط در این سن رخ نمی دهد بلکه خیلی اوقات نشان از وجود یک بیماری یا مشکل در بدنمان را میدهد .آنجایی که موی من شبانه روز به فکر پوست و موی شماست سعی در کمک کردن به شما در این مقاله را داریم با ما همراه باشید تا در این مقاله علت و راهکارهای درمان جوش زدن را با هم بررسی کنیم