شانه چوبی

میخوای موهات بلند شه ؟

/long-hair

سلام رفیق رفقا ، آقاااا نشستی یه جا غصه میخوری موهام بلند نمیشه ؟ پاشووو جمع کن ، همه راه حلااا اینجاااااست .بیا این مجله رو بخون تا متوجه بشی .