انتخاب ضد آفتاب

انتخاب بهترین ضد آفتاب با توجه به نوع پوست

/choosing-the-best-sunscreen-according-to-skin-type

همه ما میدانیم که برای مراقبت از پوست موارد زیادی مثل تونینگ تونرها ، شوینده ها، انواع ماسک ها و کرم های مراقبتی به میان می آیند اما در این بین یکی از مهم ترین مواردی که خیلی وقت ها نادیده گرفته میشود (البته متاسفانه) بحث ضد آفتاب هست..یکی از گام های اصلی مراقبت از پوست انتخاب درست ضد آفتاب و استفاده مرتب از آن است .براساس گزارشی که در سال ۲۰۲۰ انجام شد ، بیش از ۶۰ درصد از افراد ساکن در آمریکا از محصولات مراقبت پوستی ضد چروک و جوانساز استفاده میکردند در این بین تنها چیزی حدود ۱۱ درصدشان ضد آفتاب داشتند و عمق فاجعه آنجایی بود که حدودا ۵۰ درصد افراد گزارش دادند که تا به حال هرگز از ضد افتاب استفاده نکرده اند !