شامپو خوب

ویژگی های شامپو خوب چیست؟

/what-are-the-characteristics-of-a-good-shampoo

شامپو جز مهم ترین و پر مصرف ترین محصولات مراقبت مویی می باشد اگر از ترکیبات و ویژگی های شامپویی که استفاده می کنید اطلاعی ندارید ممکن است به موهای خود آسیب های جدی ای وارد نمایید .شامپو ها نیز مانند هر محصول پوست و مویی انواع گسترده ای دارد شما باید با توجه به جنس و نوع موهای خودتان شامپو مناسب انتخاب نمایید .