صورت

مشکل از کجاست؟

/where-is-the-problem-from

تاحالاهزاران بار نواحی مختلف پوست جوش و ... زدیم و متعجب موندیم که مشکل اصلیمون از کجاست ؟؟اولا که دخترم آقاجان ناراحت ونگران نباش دوما بیا ببین مشکل از کجاته حلش کن دیگه ! اینم من باید بگم ؟؟