همه چیزراجب ریزش مو

اگه ریزش مو داری بخون

/everything-about-hair-loss

ریزش موها یا فقط پوست سر و یا کل بدن را درگیر خود می کند ریزش موها یا ریشه از وراثت دارد یا دارای علل دیگری مانندِ هورمون یا شرایط دارویی مثل کمبود ویتامین می باشد.یکی از شایع ترین ریزش مو ، ریزش مو ارثی می باشد که در اثر افزایش سن تشدید می شود و ممکن است تا طاسی پیش رود . بعضی افراد روند درمان این نوع ریزش مو را طی می کنند و خیلی راغب نیستند تا آن را درمان نمایند و آن را نیز مخفی نگه نمی دارند . حتی بعضی افراد ریزش موهایشان را با کلاه روسری یا تغییر جهت خواب موهایشان می پوشانند و گاهی افرادی هم به دنبال احیای مجدد رشد موهایشان می باشند . توجه کنید که سعی کنید از همان اوایل ریزش مو این پروسه را با فردی متخصص یا پزشکی معتبر در میان بگذارید و در صورت تایید ریزش مو این روند درمان را قبل از شدید شدن ریزش مو شروع کنید .