کندن مو وسواسی

اختلال کندن مو یا تریکوتیلومانیا(trichotillomania)

/trichotillomania

شاید تا به حال افرادی را دیده باشید که از کندن موهای خود لذت می برند یا ناگهانی اینکار را انجام می دهند متعجب نشوید این فقط یک اختلال قابل درمان هست . اختلال کندن مو یا تریکوتیلومانیا یک نوع اختلال روانیست که در آن افراد بصورت مکرر و بدون داشتن اراده و بدون مقاومت موهای سر، ابرو ، ریش ، سبیل و دیگر نواحی بدن را علی رغم تلاشی که برای توقف اینکار می کنند ، باز میکنند.