اهرام سه گانه مصریارو شکافتن ببینن چجوری  مومیایی میکنن توش مرده هارو ،  نگو خیلی نا محسوس یه سری افراد خیلی سوسکی میرن روتین پاکسازیا مراقبتیای  موی منو میزنن به این مومیاییا خوب بمونن، سر راهم یخورده بر میدارن واسه خانواده میبرن ..ایییهیییی ایییهییی ،، ریا نباشه  دیگه واردات به مصرمونم اینجوری شروع شد 😘